Pomiar temperatury

Pomiar temperatury jest wykonywany w maszynie tynkarskiej a wyniki są zapisywane w pamięci urządzenia co godzinę. Wyniki w minimalnej ilości są przenoszone na naszą stronę www.

DATA MAX °C MIN °C
2021/11/25
2021/11/24 11,3 6,9
2021/11/23 11,0 7,0
2021/11/22 11,9 7,7
2021/11/21 8,7 8,2
2021/11/20 8,8 8,5
2021/11/19 10,6 7,4
2021/11/18 9,8 7,1
2021/11/17 12,0 6,8
2021/11/16 18,3 7,2
2021/11/15 10,7 6,6
2021/11/14 6,7 7,3
2021/11/13 7,2 7,8
2021/11/12 7,7 8,7
2021/11/11 8,2 8,9
2021/11/10 7,8 12,2
2021/11/09 8,5 13,1
2021/11/08 8,5 8,8

Urządzenie, które mamy zamontowane cały czas rejestruje temperaturę na budowie, wszystkie dane są zapisywane co godzinę, mamy pewność i gwarancję, że tynki są robione, tak jak zaleca producent. Najbardziej istotną temperaturą jest dla nas najniższa, bo to ona jest najważniejsza, na kolejnym etapie jest wilgotność i najwyższa temperatura, która też nie powinna przekroczyć 25°C.

Najniższe temperatury °C