Pomiar temperatury

Pomiar temperatury jest wykonywany w maszynie tynkarskiej a wyniki są zapisywane w pamięci urządzenia co godzinę. Wyniki w minimalnej ilości są przenoszone na naszą stronę www.

DATA MAX °C MIN °C
2021/11/31
2021/11/30
2021/11/29 13 6
2021/11/28 8 6
2021/11/27 11 6
2021/11/26 8 7
2021/11/25 10 7
2021/11/24 11 7
2021/11/23 11,0 7
2021/11/22 12 8
2021/11/21 9 9
2021/11/20 9 9
2021/11/19 11 8
2021/11/18 10 7
2021/11/17 12 7
2021/11/16 16 8
2021/11/15 11 8
2021/11/14 8 7
2021/11/13 8 8
2021/11/12 9 8

Urządzenie, które mamy zamontowane cały czas rejestruje temperaturę na budowie, wszystkie dane są zapisywane co godzinę, mamy pewność i gwarancję, że tynki są robione, tak jak zaleca producent. Najbardziej istotną temperaturą jest dla nas najniższa, bo to ona jest najważniejsza, na kolejnym etapie jest wilgotność i najwyższa temperatura, która też nie powinna przekroczyć 25°C.

Najniższe temperatury °C

No Data Found